• Polski
 • English
 • AA+A++
Mgr Wojciech Bis

Mgr Wojciech Bis

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

wojtekbis@wp.pl

Academia.edu

Google Scholar

Research Gate

Zainteresowania badawcze:

 • okres i obszar geograficzny: późne średniowiecze i nowożytność, Polska, Europa Środkowa i Wschodnia
 • zagadnienia badawcze: siedziby możnowładcze, zamki, budownictwo obronne, architektura, ceramika budowlana, ogrzewanie typu hypocaustum, wojskowość, militaria

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

 • Bis W. (2017). Nowożytne piece do wypalania ceramiki budowlanej z okolicy Płońska. Archaeologia Historica Polona, 25, 125-153.
 • Bis W., Więckowski W. (2016/2017). Cmentarz żydowski w Węgrowie w świetle sondażowych badań archeologicznych. Roczniki Liwski, 9, 109-129.
 • Lech M., Bis W. (2013). L. Marek, W. Bis, Elementy uzbrojenia ochronnego z królewskiego arsenału w Tykocinie z drugiej połowy XVI – początku XVII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61(4), 529-559.
 • Bis M., Bis W. (2013) „Trzy puzdra z kaftiorami…”, czyli o fajansie i porcelanie na tykocińskim zamku. Archaeologia Historica Polona, 21, 257-295.
 • Bis W. (2007) Nowożytna łaźnia dworska w Radziejowicach, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 55(2), 141-159.
 • Bis. W. (2003). Ze studiów nad piecami typu hypocaustum z terenu ziem Polski, Architectus, 13-14, 3-28.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R., Zbieranowski M. (2018). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (351-359). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bis W., Herbich T., Ryndziewicz R. (2017). Forgotten castle of the Ciołek family in Żelechów, Mazowieckie province, Poland. W: B. Jennings, Ch. Gaffney, T. Sparrow, S. Gaffney (red.) 12th International Conference of Archaeological Prospection (25-27). Bradford: Archaeopress Publishing Ltd.
 • Bis M., Bis W. (2015). Zamek w źródłach historycznych. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin — zamek nad Narwią (XV–XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (23-66). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis W. (2015). Przemiany budowlano-architektoniczne. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin — zamek nad Narwią (XV–XVIII w.), Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (67-98). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis W. (2015). Badania archeologiczno-architektoniczne. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin — zamek nad Narwią (XV–XVIII w.), Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (99-138). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis. W. (2014). Nowożytny zamek kołowy z tykocińskiego zamku. W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (361-374). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Bis M., Bis W. (2013). Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. W: A. Sołtan-Lipska (red.), Służew i jego kościół (394-415). Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

 • Bis M., Bis W. (red.). (2014) Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2015). Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 2004-2006 — Grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 1H01H 049 27), pt. „Zamek w Tykocinie na pograniczu polsko-litewskim w świetle badań archeologicznych”, pod kierunkiem Magdaleny Bis.
 • 2012-2014 — Projekt badawczy Nr 11H 11 021080 pt. Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Sulgostowskiej.
 • Zadanie nr 6: Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1962 i 1999-2007.

W przygotowywanym opracowaniu zaprezentowano dzieje założenia zamkowego w Tykocinie, począwszy od obronnej siedziby rodu Gasztołdów, istniejącej tu u schyłku średniowiecza, oraz zamku renesansowego wzniesionego przez króla Zygmunta Augusta, po XVII-wieczną twierdzę. Odtworzono je na podstawie rezultatów badań archeologicznych przeprowadzonych tu w latach 1961-1963 i 1999-2007 przez pracowników IAE PAN. Uzupełnią je wyniki badań architektonicznych oraz informacje zebrane ze źródeł pisanych i ikonograficznych. Przedmiotem analizy było także rozplanowanie przestrzenne zamku, fazy jego rozbudowy oraz zmiany zachodzące w tym zakresie od XV do XVIII w. Badania umożliwiły weryfikację niektórych hipotez stawianych przez historyków i historyków architektury. Znaczną część opracowania zajęła analiza licznego zbioru różnorodnych zabytków ruchomych wydobytych w czasie prac wykopaliskowych.

 

Członkostwo w organizacjach:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich