• Polski
  • English
  • AA+A++
Prof. dr hab. Andrzej Klonder

Prof. dr hab. Andrzej Klonder

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

andrzej.klonder@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Historia kultury materialnej Polski i Europy w XVI–XVIII. w., ze szczególnym uwzględnieniem standardu życia mieszczaństwa i szlachty. Problematyka wyżywienia oraz produkcji i konsumpcji napojów alkoholowych; kwestie zamożności różnych grup społecznych, luksusu i ubóstwa. Z zagadnień regionalnych – historia Pomorza

 

Wybrane publikacje :

Monografie:

 

Artykuły w czasopismach:

 

Rozdziały w publikacjach zbiorowych:

  • Klonder A. (2014) , Obfitość – drożyzna –głód. Atrybuty czasów pomyślności i klęski w Europie wczesnonowożytnej. [Abundance – dearness – hunger. Attributes of periods of prosperity and disaster in early modern Europe] W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (267-275). Warszawa: IAiE PAN.
  • Klonder A. (2015), W kwestii mieszczańskich standardów ochędóstwa w XVI – XVIII wieku. Propozycja badawcza. W: Korpalska W., Ślusarczyk W. (red.), Czystość i brud. Higiena nowożytna (27–37) , Bydgoszcz: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Klonder A. (2016), Odzieżowe „luksusy” w małych miasteczkach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku. [Clothing „luxuries’ in small towns of the Crown and Lithuania at the sixteenth and seventeenth centuries]. W: Wółkiewicz E. i in. (red.), Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej (205-217). Warszawa: IAiE PAN.
  • Klonder A. (2018), Piwo, wódka i inni konkurenci wina w Polsce nowożytnej. [Beer, vodka and other rivals of wine in modern Poland] W: Dias-Lewandowska D., Kurczewski G. (red.) Wino i historia (20–40), Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

  • Dąbrowska M., Klonder A. (red.) (2002), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa: IAiE PAN.
  • Jankowski A., Klonder A. (red.) (2015), Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej. [I shall not wolly die. Remembrance of the dead in Old polish culture] Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

  • Badania nad ofertą handlowo–usługową miast Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków małych i średnich.

 

Członkostwo w organizacjach:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne