• Polski
  • English
  • AA+A++
Numer specjalny czasopisma East Central Europe

W grudniu 2020 roku ukazał się numer specjalny czasopisma East Central Europe, vol. 47, no. 2-3, pod redakcją Dagnosława Demskiego, Dominiki Czarneckiej i Kamili Baranieckiej-Olszewskiej, pracowników Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności IAE PAN.

 

Numer specjalny dostępny jest pod adresem: https://brill.com/view/journals/eceu/47/2-3/eceu.47.issue-2-3.xml. Czasopismo East Central Europe wydawane jest przez Brill/Ferdinand Schöningh; brill.com/eceu.

 

Numer specjalny w całości został poświęcony pokazom etnograficznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jest jednym z efektów projektu badawczego Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850-1939; NCN2015/19/B/HS3/02143, który realizowany jest we współpracy międzynarodowej w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, pod kierownictwem prof. Dagnosława Demskiego.