• Polski
  • English
  • AA+A++
Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM OŚRODKA STUDIÓW PRADZIEJOWYCH I ŚREDNIOWIECZNYCH IAE PAN W POZNANIU

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w TRYBIE HYBRYDOWYM, w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

W trakcie spotkania Pani mgr Anna Głód wygłosi referat pt.

Osada pierwszych rolników kultury ceramiki wstęgowej rytej z Biskupic, pow. wielicki, woj. małopolskie

 

 

Link do spotkania znajduje się poniżej

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 349 634 029 331
Kod dostępu: 5eSVRh