• Polski
  • English
  • AA+A++

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na zebranie naukowe Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe, na którym
dr Fabricio Borges Carrijo (Autonomous University of Barcelona)
wygłosi referat pt.
Peace and Conflict dynamics in Refugee Shelters (PCRS)
Zebranie odbędzie się we wtorek, 6 grudnia r., o godz. 11.00 w siedzibie IAE PAN w Warszawie (Al. Solidarności 105, sala 202)
istnieje możliwość wzięcia udziału online w seminarium.
Abstrakt: The main objective of the present post-doctoral research is to conduct a comparative analysis of refugee shelters in Brazil, Colombia, Germany and Poland, aiming at identifying the forms of interpersonal conflicts, their generating causes and the existence of coping mechanisms. It also seeks to understand the construction of peaceful relations in the shelters and its influence on the conviviality within these spaces. In this work, "Refugee" refers to all individuals housed in shelters, regardless of their legal status. Through the comparative analysis between shelters in these four countries, the research attempts to discover similarities and differences in how refugees experience conflicts and peace, as well as to identify good practices that could contribute to more peaceful shelters in other parts of the world. In addition, it seeks to provide evidence-based policy recommendations on the employment of refugee shelters as a humanitarian response.
Fabricio Borges Carrijo: PhD in International Relations from the Autonomous University of Barcelona (UAB), Spain and a photographer. He is currently a Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow at the Centre of Ethnology and Cultural Anthropology, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, where he is conducting the project “Peace and Conflict dynamics in Refugee Shelters (PCRS)”. His main research interests encompass Forced Migration and Refugee Studies, Visual Anthropology, Peace Studies, Decolonial/Post-Colonial epistemologies and Cultural Diplomacy. He holds a Master’s degree in International Peace, Conflict and Development Studies from the UNESCO Chair of Philosophy for Peace, University Jaume I, Spain and a Bachelor’s degree in International Relations from the State University of São Paulo (UNESP), Brazil

Badania archeologiczne dr Grzegorza Śnieżko na rynku w Mielniku

Nadzór archeologiczny nad pracami w rynku w Mielniku
Zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace budowlane związane z rewitalizacją centrum Mielnika objęte są badaniami archeologicznymi w formie nadzoru. Teren ten jest bowiem rynkiem dawnego miasta i jako część historycznego układu urbanistycznego w 1979 r. został wpisany do rejestru zabytków. Dzięki badaniom wykopaliskowym przeprowadzonym tu w latach 2015, 2017 i 2022 wiadomo również, że głębokość nawarstwień związanych z działalnością człowieka sięga tu nawet 4,5 m i kryją one liczne interesujące zabytki.
Urząd Gminy Mielnik zawarł umowę o wykonanie nadzoru z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (https://pl-pl.facebook.com/IAEPAN), a w terenie badaniami kieruje pracownik tego Instytutu, dr Grzegorz Śnieżko. Archeolog na placu budowy przebywa podczas robót wymagających ingerencji w grunt, dokumentuje odsłonięte nawarstwienia i wydobywa zabytkowe przedmioty.
W praktyce dotyczy to np. wykonania wykopów, w których układana jest instalacja elektryczna i światłowodowa. Mimo ich niewielkiej szerokości (25–30 cm) i głębokości (do ok. 1 m od współczesnej powierzchni gruntu), nadzory archeologiczne przyniosły dotąd wiele ciekawych zabytków, nie wpływając przy tym na harmonogram prac budowlanych.
Jak wyjaśnił nam Pan Grzegorz Śnieżko - poza licznymi fragmentami naczyń ceramicznych i kości zwierzęcych, dzięki wykorzystaniu wykrywacza metali, odnaleziono także przedmioty codziennego użytku, w tym między innymi fragmenty igieł i szydeł, noży, kute gwoździe czy młotek murarski. Szczególne zainteresowanie budzą monety z okresu od XVI po XIX w. Do najstarszych należą: denar gdański Zygmunta Starego z 1547 r. i szeląg litewski Zygmunta III Wazy z 1626 r. Pozyskane zabytki po zakończeniu badań i opracowaniu ich wyników zostaną przekazane do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Tekst za Gminą Mielnik:

Prezentujemy nowy numer czasopisma Archaeologia Polona

Niezmiernie miło nam poinformować, że jest już dostępny nowy numer Archaeologia Polona.
Jest on poświęcony Krzemionkom Opatowskim w 100 lecie ich odkrycia.
Wersję papierową możecie nabyć w naszej internetowej księgarni pod adresem:
Wersję cyfrową możecie bezpłatnie pobrać z:

Petrauskas Oleg lecture from the conference “Olbia in the Hunnic period”

Na kanale Archeo.TV jest już dostępny 13 referat z konferencji "Olbia in Hunnic Period", która odbyła się 5-6 listopada 2021 roku 🧐

 

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

and

Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

presents a lecture from a scientific conference:
Olbia in Hunnic Period

organized at November 5–6, 2022

 

Author: Petrauskas Oleg

 

Title: Chernyakhov culture and the Huns (based on materials from archaeological sites in Ukraine)

 

Abstract:

The issue of the relations between the Chernyakhiv culture and the Huns is considered based on archaeological data and information from the written sources, principally the writings of Ammianus Marcellinus and Jordanes. The Huns appeared in the Black Sea region at the end of the reign Rex of the Goths Germanarich (between 369–375\376). It corresponds to the end of phase C3 in the relative chronology of eastern Europe antiquities. According to Jordanes, the Ostrogoths stayed in their places of residence after being subjugated by the Huns. This appears to be corroborated by the assemblages of finds representing the Chernyakhiv culture which correspond largely to phases D1 and D2 (about 370–450) of the European relative chronology.

The disappearance of Chernyakhiv culture can be explained only taking into account the polyethnic nature of this formation. For instance, according to the written sources, it took the better part of half a century for the Ostrogoths, one of the components of the Chernyakhiv culture, to migrate to the Roman provinces. The fate of other components of the culture can be reconstructed from archaeological sources. Some of Chernyakhiv culture artifacts (glass cups, buckles, combs, antique imports) can be dated to the end of the 4th and the first half of the 5th centuries. The ethnocultural specificity of late Chernyakhiv culture is mostly associated with the Scythian-Sarmatian and early Slavic components. The disappearance of this culture appears to be the result of a complex set of socio-economic factors.

 


Nagroda KLIO 2022 w kategorii monografia naukowa dla dr Aleksandry Rzeszotarskiej-Nowakiewicz

Jest nam niezwykle miło poinformować o kolejnym sukcesie naukowców z naszego Instytutu. Nagrodę KLIO 2022 w kategorii monografia naukowa otrzymała wczoraj podczas Targi Książki Historycznej
dr Aleksandra Rzeszotarska - Nowakiewicz za książkę
"Styl Nidajno. Źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej z późnej starożytności"
Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nagrodzoną książkę można znaleźć w naszej internetowej księgarni: https://tiny.pl/9kxzt

Wręczenie Lauru Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk

23 listopada 2022 roku w siedzibie IAE PAN w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia drugiej edycji Nagrody Laur Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk.

Laureatami zostali:

Pani Prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer za pracę:

Rzeczy ludzi średniowiecza. W domu, Łódź 2020

oraz

Pan Dr hab. prof. IAE PAN Tomasz Purowski za pracę:

Od fajansu do szkła. Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tys. p.n.e. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych, Warszawa 2019.

Laureatom serdecznie gratulujemy !

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia, przygotowaną przez Archeo.TV

 

 


Gratulacje dla Pani Karoliny Trusz z okazji udanej obrony rozprawy doktorskiej

Składamy serdeczne gratulacje Pani Karolinie Trusz,

 

która dnia 22 listopada br., przed Komisją Doktorską powołaną przez Radę Naukową Instytut Archeologii i Etnologii PAN obroniła pracę doktorską pod tytułem "Znaczenie infrastruktury portów południowych wybrzeży Azji Mniejszej w obsłudze starożytnego handlu śródziemnomorskiego".

 


Yvgeniya Yanish lecture from the conference “Olbia in the Hunnic period”

Na kanale Archeo.TV jest już dostępny 12 referat z konferencji "Olbia in Hunnic Period", która odbyła się 5-6 listopada 2021 roku 🧐

 

 

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

 

and

 

Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine

 

presents a lecture from a scientific conference:
Olbia in Hunnic Period

organized at November 5–6, 2022

 

Author: Yvgeniya Yanish

Title: Animals in the life of the inhabitants of Olbia in the Hunnic period: results of archaeozoological research

 

Abstract: Research at Olbia has been going on for over 120 years and has included a considerable amount of archaeozoological material. However, studies of animal bones from the Hunnic-period layers have started only five years ago. At the moment, 8183 animal remains have been recorded from trench R-23: 66.8% mammals, 30.6% fish, 0.4% birds, 0.1% reptiles and 2.1% molluscs. Livestock was dominated by cattle and small ruminants. Wild animals accounted for 3.0% of all identifiable remains, which is a fairly large percentage compared to earlier periods at Olbia. The diversity of wild species is also greater, now including moose, deer and beavers, for which forests—floodplain forests in the studied region—are a natural habitat. In addition, there is also a growing number of representatives of hunted steppe species like saiga and kulan. Taken together, the evidence indicates a change of climate in the territory of Olbia and the Olbian chora in the late 3rd–early 4th centuries AD that can presumably be connected with the Roman climatic optimum.

 

https://youtu.be/AMHWrmy_UYc


Dr Mariusz Błoński honorowym obywatelem Gminy Nasielsk

Chwalimy się 🤓😎
Dnia 10 listopada 2022 r. dr Mariusz Błoński został uhonorowany tytułem honorowego obywatela Gminy Nasielsk.
Dr M. Błoński jest autorem książki "Nasielsk we wczesnym średniowieczu" opisującej początki powstania miasta Nasielsk.
Panu Doktorowi składmy serdeczne gratulacje !!!

Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. Andrzeja M. Wyrwy

W dniu 17 listopada 2022 r. zmarł nagle w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa

 

dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – zaprzyjaźnionej placówki, z którą Instytut realizuje wspólne projekty badawcze, pracownik naukowy Wydziału Historii UAM, historyk i archeolog, badacz średniowiecza, znakomity znawca kultury zakonu cystersów.

 

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Pana Profesora składamy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy IAE PAN