• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Ośrodki » Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Kierownik Ośrodka:
dr hab. Dominik Nowakowski, prof. IAE PAN

 

50 - 118 Wrocław, ul. Więzienna 6
tel. (+48 71) 344 16 08
email: sekretariat-wroclaw@iaepan.edu.pl

sekretariat@arch.pan.wroc.pl

www.arch.pan.wroc.pl