• Polski
  • English
  • AA+A++
Weklice – cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Weklice - cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej.Projekt realizowany w ramach programu w latach 2003-2007

Materiały z tych badań znajdują się we wspólnym opracowaniu prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna i prowadzącej obecnie wykopaliska mgr Magdaleny Natuniewicz - Sekuły z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Ostatnie lata badań IAiE doprowadziły do bardzo ciekawych i nowych odkryć dotyczących zwyczajów ludności kultury wielbarskiej. Ponadto w roku 2004 odkryto w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzyska osadę, którą zamieszkiwa

 

 

Wykonawcy

 

Jednostki Współpracujące:

IAUW
Państwowe Muzeum Archeologiczne
Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet w Kopenhadze
Akademia Medyczna w Szczecinie
WOSOZ w Elblągu
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Osoby zaangażowane w projekt:

prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn (IAUW) - mistrz i patron merytoryczny badań
mgr Magdalena Natuniewicz - Sekuła - kierownik badań, archeolog (IAiE PAN
dr Bartosz Kontny - archeolog (IAUW)
mgr Urszula Bugaj - archeolog (IAiE PAN)
mgr Marta Dec - archeolog i terenowy konserwator (Państwowe Muzeum Archeologiczne)
M.A. Christina Rein - Seehusen - archeolog (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet w Kopenhadze) - współpraca polsko - duńska
dr Iwona Teul - antropolog (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)
mgr Rafał Panfil - historyk i praktyczny archeolog (WOSOZ w Elblągu)
Andrzej Szwemiński - rysownik i znawca terenu (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu)

studenci Instytutu Archeologii UW