• Polski
  • English
  • AA+A++
Unikatowe odkrycie w okolicy grodziska w Mierzynie

Unikatowe odkrycie w okolicy grodziska w Mierzynie koło Piotrkowa Trybunalskiego

 

Podczas badań siedziby rycerskiej w Mierzynie (XIV–XV w.) ekspedycja kierowana przez prof. Piotra Strzyża (IA UŁ) i dr Kalinę Skórę (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) odkryła w pobliżu grodziska cenne znalezisko – bardzo dobrze zachowaną ołowianą bullę antypapieża Jana XXIII (1410–1415). Jest to jak dotychczas trzecia bulla Jana XXIII odkryta w Polsce, a druga zachowana w całości. Zabytek ten rzuca nowe światło na średniowieczną historię i ówczesną rangę tej miejscowości. Charakter listu i jego adresat będzie przedmiotem dalszych studiów. W badaniach biorą udział studenci archeologii UŁ oraz członkowie Piotrkowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Bugaj”.