• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Adam Kędzierski

Dr Adam Kędzierski

Ośrodek Archeologii Historycznej (Warszawa) – Zespół do Badań Regionalnych – Kaliskie Stanowisko Archeologiczne

 

akedzierski1(et)wp.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania: archeologia wczesnego średniowiecza, numizmatyka wczesnego i późnego średniowiecza, obieg pieniężny w średniowieczu, formowanie się rynku pieniężnego we wczesnośredniowiecznej Polsce, pochodzenie srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej, fałszowanie monet średniowiecznych.

Obszar badań: południowa Wielkopolska

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Kędzierski A. (2021). Skarb Słuszków I. Denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku / Słuszków I hoard of Cross denarii from the end of the 11th and the beginning of the 12th century (266 ss.). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.  https://rcin.org.pl/dlibra/publication/269721

Artykuły w czasopismach

 • Kędzierski A. (1998). Polskie denary krzyżowe w skarbie ze Słuszkowa. Wiadomości Numizmatyczne, 42(1-2), 91-107.
 • Kędzierski A. (2005). Czy istnieją monety Zbigniewa, syna Władysława Hermana? Wiadomości Numizmatyczne, 49(1), 23-37.  http://docplayer.pl/20647129-Czy-istnieja-monety-zbigniewa-syna-wladyslawa-hermana.html
 • Kędzierski A. (2010). Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana. Rocznik Kaliski, 36, 255-262.  http://docplayer.pl/20647129-Czy-istnieja-monety-zbigniewa-syna-wladyslawa-hermana.html
 • Kędzierski A. Szczurek T. (2014). Średniowieczne monety z kaliskiego Głównego Rynku. Wiadomości Numizmatyczne, 58(1-2), 95-111.
 • Kędzierski A. Szczurek T. (2016). Monety z Kalisza-Starego Miasta. Nieznane brakteaty Przemysła II. Wiadomości Numizmatyczne, 60(1-2), 235-246.
 • Kędzierski A. (2016). Jak dzielić denary krzyżowe? Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny, 5, 35-44.
 • Kędzierski A. (2019). Obole krzyżowe młodszych typów ze skarbu ze Słuszkowa. Wiadomości Numizmatyczne, 63(207), 189-221.
 • Szczurek T., Kędzierski A. (2019). Nieznany typ polskiej monety brakteatowej? Biuletyn Numizmatyczny, 4(396), 311-317.
 • Ziąbka L., Kędzierski A., Zawadzki M. (2020). Znaleziska monet późnośredniowiecznych z Kościelnej Wsi koło Kalisza. Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny, 8, 31-42.
 • Kędzierski A., Malarczyk D., Wyczółkowski D. (2020). Recent Finds of Islamic Coins from the Old Town and Zawodzie Districts in Kalisz. Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne, 15, 211-233.  http://dx.doi.org/10.52800/ajst.1.a.12
 • Kędzierski A. (2020). Gdzie ukrywano monety we wczesnośredniowiecznym Kaliszu i jego okolicach. Acta Archaeologica Lodziensia, 66, 13-24.    http://dx.doi.org/10.26485/AAL/2020/66/2

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Kędzierski A. (1998). Wczesnośredniowieczny skarb denarów krzyżowych ze Słuszkowa koło Kalisza w świetle nowych badań. W: Baranowski T. (red.), Kalisz wczesnośredniowieczny (91-118). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.
 • Kędzierski A. (2002). Denary krzyżowe z głową ze Słuszkowa. Uwagi na temat pochodzenia. W: Paszkiewicz B. (red.), Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin (399-405). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Kędzierski A. (2010). Mennica denarów krzyżowych księcia Zbigniewa w Kaliszu. W: Suchodolski S., Zawadzki M. (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny (61-68). Kalisz: Miasto Kalisz.
 • Kędzierski A. (2013). Obieg pieniężny w Kaliszu i regionie za panowania Władysława Hermana oraz Zbigniewa. W: T. Baranowski, A. Buko (red.), Kalisz na przestrzeni wieków (117-143). Kalisz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Miasto Kalisz.
 • Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. (2016). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Addenta et Corrigenda. W: Bogucki M., Ilisch P., Suchodolski S. (red.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, Inventar, V (187-349). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Wyczółkowski D., Kędzierski A (2017). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego. W: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.), Numni et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiego w 80 rocznicę urodzin (331-351). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Kędzierski A. (2018). Znaleziska monet wczesnośredniowiecznych z badań Starego Miasta w Kaliszu w latach 2012-2016. W: J. Wierzbicki (red.), Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w latach 2013-2017 (199-212). Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Olędzki M., Kędzierski A., Ziąbka L. (2019). The new find of the coin of the Janków type in the village of Jastrzębniki in the Greater Poland Voivodeshop. W: M. Karwowski, B. Komoróczy, B. Trebsche (red.), Auf den Spuren der Barbaren - archäologisch, historisch, numismatisch (11-13), Spisy Archeologického Ústavu AV Brno, 60, Archäologie der Barbaren, 15. Brno.
 • Olędzki M., Ziąbka L., Kędzierski A. (2019). Nowe znalezisko monety typu Janków we wsi Jastrzębniki, gmina Blizanów, woj. wielkopolskie. W: K. Kot-Legieć, A. Michałowski, M. Olędzki, M. Piotrowska (red.), Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne (73-78). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcje monografii zbiorowych

 • Kędzierski A. (red.). (2016). Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu (190 ss.). Warszawa –Kalisz: Instytut Archeologii Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Zadania planowe: Opracowanie monet późnośredniowiecznych i nowożytnych z badań archeologicznych w kościele św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu; badania wykopaliskowe w Kaliszu (stan. Stare Miasto) i Słuszkowie; badania nad tłem osadniczym depozycji skarbów słuszkowskich.

 

Ukończone projekty:

 • Kierownik grantu KBN: „Wczesnośredniowieczny skarb monet z miejscowości Słuszków koło Kalisza. Polskie pochodzenie młodszych typów denarów krzyżowych”. Nr 0788/P1/94/06.
 • Kierownik grantu NID: „Wczesnośredniowieczny skarb monet z Jastrzębnik koło Kalisza. Ratownicze badania terenowe na stanowisku zagrożonym rabunkiem. Konserwacja zabytków i opracowanie wyników”. Zadanie zrealizowane z Programu Operacyjnego, priorytet 4 Ochrona Zabytków Archeologicznych w ramach umowy nr 1661/08/FKP/KOBIDZ.
 • Uczestnik grantu NCN: „Pochodzenie i obieg srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej z wykorzystaniem analiz izotopowych ołowiu”. UMO-2013/9/B/H53/03289 (kierownik grantu prof. W. Duczko).

 

Nagrody i stypendia:

 • Nagroda Prezydenta Kalisza w roku 2014 za osiągniecia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Przewodniczący Koła Archeologów przy kaliskim oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego;
 • Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich - Oddział w Poznaniu;
 • Członek kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.