• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Piotr Zeman

Dr Piotr Zeman

Ośrodek Archeologii Starożytnej Grecji i Rzymu

 

p.zeman(at)iaepan.edu.pl

 

https://pan-pl.academia.edu/PiotrZeman
https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Zeman
https://orcid.org/0000-0002-2314-0554

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze skupiają się na przemianach kulturowych, społeczno-politycznych i gospodarczych do których dochodzi w Późnej Epoce Brązu (ok. 1700 – 1050 p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego, kiedy region ten zostaje zdominowany prze kulturę mykeńską. W moich badaniach koncentruję się na studiach osadniczych, w tym przede wszystkim na problematyce wykształcenia się miast pałacowych i rozwoju zurbanizowanych sieci osadniczych. Szczególną uwagę poświęcam przy tym kontekstom nieelitarnym i badaniu niższych warstw społeczeństwa mykeńskiego. Rozwijam też swoją specjalizację w zakresie rozpoznawania, analizy i opracowywania ceramiki mykeńskiej.

 

Wybrane publikacje:

 • Zeman, P., K. Dudlik, (2023). A Tale of a Mycenaean Palatial Town. Development of the Late Bronze Age Site of Mycenae. W: S. Aulsebrook, K. Żebrowska, A. Ulanowska (red.), Sympozjum Egejskie: Papers in Aegean Archaeology 4, Warsaw Studies in Archaeology 5, 131-146.
 • Dudlik, K., P. Zeman, (2020). Entangled Mycenae: towards a model of Mycenaean palatial town. Fontes Archaeologici Posnanienses 56, 7-35.
 • Zeman, P. (2020).Urbanisation and Formation of Palatial Towns in Mycenaean Culture Foreign Influences or Indigenous Development?. W: J. Driessen, A. Vanzetti (red.), Communication Uneven. Acceptance of and Resistance to Foreign Influences in the Connected Ancient Mediterranean, Aegis 20, 101-118.

 

Aktualne projekty badawcze

 • „Wokół pałaców: porównawcze i kontekstualne studia nad dolnymi miastami mykeńskimi.” Grant NCN w konkursie PRELUDIUM, 2018/31/N/HS3/00884. Kierownik projektu: Piotr Zeman
  Projekt skupia się na kluczowym dla współczesnej archeologii egejskiej zagadnieniu dolnych miast mykeńskich i zmierza do zebrania wszystkich dostępnych w literaturze, rozproszonych danych archeologicznych i historycznych na temat dolnych miast mykeńskich, ponownej ich analizy i reinterpretacji w nowym, kontekstualnym i całościowym ujęciu.
 • "Od pierwszych do ostatnich Mykeńczyków w rejonie zatoki Wolos (Tesalia)". Grant NCN w konkursie SONATA BIS, 2020/38/E/HS3/00512. Kierownik projektu: Dr hab. Bartłomiej Lis, prof. IAE PAN.
  W ramach stanowiska post-doc realizuję w projekcie badania nad mykenizacją Tesalii. Projekt ma za zadanie zbadać jak społeczeństwa nadmorskiej Tesalii stały się w pełni mykeńskie, przynajmniej w odniesieniu do kultury materialnej dostępnej do badań archeologicznych.