• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Anna Szymoszyn

Dr Anna Szymoszyn

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

a.szymoszyn@iaepan.edu.pl

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=h5l-BMwAAAAJ

https://iaepan.academia.edu/AnnaSzymoszyn

Zainteresowania badawcze:

- Studia migracyjne: obszar tybetańsko-himalajski; studiujący migranci w Poznaniu; polscy migranci wysokokwalifikowani w UE.

- Etnologia i antropologia religii: kult świętych i bohaterów religijnych; transformacje znaczeniowe ikon religijnych; współczesny katolicyzm w Polsce i na świecie; nowe ruchy religijne pochodzenia azjatyckiego w Polsce; odrodzenie tybetańskiego bon na świecie i jego globalizacja; amerykańskie i polskie ruchy religijne pochodzenia bonpowskiego.

- Etnologia Azji: zagadnienia pogranicza tybetańsko-himalajskiego, kultury Tybetu i Himalajów, studia migracyjne obszaru tybetańsko-himalajskiego, działalność wiosek dziecięcych i ich wpływ na kształtowanie się nowych struktur społeczno-kulturowych oraz transkulturowej tożsamości w grupach pochodzenia himalajskiego i tybetańskiego.

- Badania regionalne: studium rodziny polsko-żydowskiej pochodzącej z Poznania.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Szymoszyn A. (2010). Bohater religijny w świętej przestrzeni. Kult św. Wojciecha na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

 

Artykuły w czasopismach:

Szymoszyn A. (2019). Czy przybysze z Bambergu przywieźli ze sobą własnych świętych? Kronika Miasta Poznania. Bambrzy, 2, 109-122.

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2019). Profesor Maria Paradowska i jej zasługi dla poznańskich Bambrów. Wspomnienia pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania. Bambrzy, 2, 174-188.

Szymoszyn A. (2017). Contemporary Bonpo Community in Tibetan Refugee Camps. Ethnologia Polona: Himalayan and Tibetan Identities in Contemporary Perspective, 37, 67-82.

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2016). A New Anthropological Project „Poles of Success - Between Emigration and Transnationality: New Aspects of the Polish Diaspora in Western Europe”. Ethnologia Polona: Invisible Boundries: Studies on Ethnic Issues, 36, 273-288.

Szymoszyn A., Szczepaniak-Kroll A. (2013). Obchody jubileuszu 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego, 4 listopad, Poznań. Etnografia Polska, 67(1-2), 230-231.

Urbańska-Szymoszyn A. (2013). Mimesis i przemoc u podstaw Girardowskiej teorii kształtowania się zjawisk kulturowo-społecznych. Rocznik Antropologii Historii, III 2(5), 51–82.

Urbanska-Szymoszyn A. (2013). Political Determinants of the Indian Pilgrimages to Mount Kailas And Manasarovar Lake. Ethnologia Polona, 33-34, 143-153.

Urbańska-Szymoszyn A. (2013). Współczesna indyjska pielgrzymka narodowa do Góry Kailas i Jeziora Manasarowar w Tybecie. Etnografia Polska, 61(1-2), 85-119.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Lud, 95, 177-202.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Bias-objectivity: Reflections on the Margins of Discourse on Political Entanglements in Ethnological Research. Ethnologia Polona: Anthropology of Politics, 31/32, 23-28.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Transforming Tibetan Icon. Chinese Impact and Global Implications on the Picture of Mt. Kailas. The Tibet Journal. A publication for the study of Tibet, 36(4), 17-45.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). „Professor Maria Paradowska Ph.D. habil. (1932-2011). Ethnologia Polona: Studying Religion, 28, 153-154.

Urbańska-Szymoszyn A. (2011). Saint Adalbert as a Religious Hero in the Polish Cultural Landscape. Ethnologia Polona: Studying Religion, 28, 23-46.

Szymoszyn A. (2008). O Górze Kailash. Ścieżkami jaka, Edukacyjne Zeszyty Muzealne, 5, 14-15.

Urbańska-Szymoszyn A. (2007). III Poznańska Konferencja Azjanistyczna „Azja w początkach XXI wieku: Tożsamość – Społeczeństwo – Kultura”, Poznań, 18-19 Maja 2006. Lud, 91, 430-433.

Urbańska-Szymoszyn A. (2006). Tradycja pielgrzymowania do świętych miejsc w Tybecie. Problemy Humanistyki, 12, 85-103.

Urbańska-Szymoszyn A. (2005). Tybet – Ziemia święta. ZNAK, 607, 71-89.

Urbańska-Szymoszyn A. (2005). Dni kultury tybetańskiej Tybet w Poznaniu. Etnografia Polska, 49(1-2), 200-207.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). The Spreading of Bön Culture Among Tibetan Refugees. Polish Implications. Ethnologia Polona, 25, 117-133.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). Festival of Tibetan Culture Called “Tibet in Poznań”. Ethnologia Polona, 25, 79-86.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). Góra Kailas – święte miejsce Azji jako element dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków. Działalność naukowa. Wybrane zagadnienia 18 (grudzień) PAN, 29-32.

Urbańska A. (2004). Diagnoza: niezgodność krwi. Konflikt tożsamości tybetańskiej i chińskiej. Puls Świata, 8, 16-24.

Urbańska A. (2003). Mount Kailas – Sacred Place and Symbolisation of the Sino-Tibetan Relations in the Context of the National-Religious Hermitage of Tibetans. Ethnologia Polona, 24, 149-165.

Urbańska A. (2001). The Centres of St. Wojciech‟s Cult in Poland. Ethnologia Polona, 22, 40-65.

Urbańska A. (2000). Kult bohatera religijnego na przykładzie św. Wojciecha. Etnografia Polska, 44(1-2), 139-154.

Urbańska A. (2000). Saint Vojtech in Bohemia. Ethnologia Polona, 21, 119-126.

Urbańska A. (2000). Saint Wojciech in Polish Folk Culture – a Photograph Exhibition at the Zamek Cultural Centre in Poznań, April 18 – May 4, 2000. Ethnologia Polona, 21, 127-130.

Urbańska A. (1999). Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarovar. Wybrane zagadnienia z badań wyprawy etnologicznej Kailas’98. Lud, 83, 254-260.

Urbańska A. (1997). Koncepcja mimesis Rene Girarda. Etnografia Polska, 41(1-2), 21-45.

Urbańska A. (1997). Tropami Świętego Wojciecha – Sesja Naukowa, Poznań – Gniezno, 3-5 marca 1997. Etnografia Polska, 41(1-2), 226-234.

Paradowska M., Urbańska A. (1996). Kult św. Wojciecha w polskiej kulturze ludowej. Zarys problematyki. Etnografia Polska, 40(1-2), 41-52.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Brzezińska A.W., Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2019 w druku). Wprowadzenie. W: A. W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.), 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, IAE PAN.

Szczepaniak-Kroll A., Szymoszyn A. (2019 w druku). Profesor Maria Paradowska – inicjatorka renesansu Bambrów w krajobrazie kulturowym Poznania i propagatorka wiedzy o Bambrach. W: A. W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.), 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, IAE PAN.

Szymoszyn. A. (2018). Chińscy imigranci edukacyjni w Poznaniu. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, O. Tangad (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne (87-106). Warszawa: IAE PAN.

Szymoszyn A. (2017). Mt. Kailas as a Contemporary Multicultural Icon. W: A. Posern-Zieliński (red.), The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World (97-121). Poznań: KNE PAN, Instytut Oskara Kolberga.

Urbańska-Szymoszyn A. (2015). Święty Gaj – hipotetyczne miejsce śmierci św. Wojciecha i nowe miejsce jego kultu. W: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Miejsca pamięci: pradzieje, średniowiecze, współczesność (485-497), Biskupin–Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, PAN Oddział we Wrocławiu, IAE PAN.

Szymoszyn A. (2015). Mapa. W: E. Gajewska i P. Cykowski (red.), 108. Na 80 urodziny JŚ XIV Dalajlamy (83-87). Warszawa: Fundacja „Phan Bde”, Fundacja Inna Przestrzeń.

Posern-Zieliński A., Urbańska-Szymoszyn A. (2014). Maria Paradowska (1932-2011). W: A. Spiss, J. Święch (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne IV (150-154). Wrocław: PTL.

Szymoszyn A. (2011). Stronniczość-obiektywizm. Refleksje na marginesie dyskusji o politycznym uwikłaniu w badaniach etnologicznych. W: W. Dohnal , A. Posern-Zieliński (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy (274-278). Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN 15, Warszawa: PAN.

Urbańska-Szymoszyn A. (2006). Rozwój kultury bön wśród uchodźców tybetańskich w Indiach. Implikacje europejskie. W: J. Zamojski (red.), Migracje i Kultura. Migracje i społeczeństwo 11 (264-283). Warszawa: IH PAN.

Urbańska-Szymoszyn A. (2004). Tolerancja ograniczona w polityce mniejszościowej Chin. W: A. Posern-Zieliński (red.), Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych (191-203). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Urbańska A. (2003). Kult św. Wojciecha w wielkopolskim Budziejewko. W: J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (red.), Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne (213-220). Warszawa: IAE PAN.

Urbańska A. (2003). Podwójny dyskurs tybetańsko-chiński w sprawie dziedzictwa religijno-narodowego Tybetańczyków: Gang Rinpoche i Potala. W: A. Posern-Zieliński (red.), Etniczność a religia (239-245). Poznań: IEiAK UAM.

Urbańska A. (2002). Etnologiczne spojrzenie na kult św. Wojciecha w społeczeństwie polskim końca XX wieku. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła (40-65). Poznań: WT UAM.

Urbańska A. (2002). Osiedla uchodźstwa tybetańskiego w indyjskich Himalajach: funkcjonowanie i organizacja. W: J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie (157-166). Warszawa: Wydawnictwo DIG.

Paradowska M., Urbańska A. (1998). Kult św. Wojciecha w wybranych regionach Polski Północnej ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Gaju. W: P. Urbańczyk (red.), Adalbertus: Wyniki badań interdyscyplinarnych (279-308). Warszawa: IAE PAN.

 

Redakcje monografii zbiorowych i czasopism naukowych:

A.W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn (red.). (2019). 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, IAE PAN.

Vorbrich R., Szymoszyn A. (red.). (2013). Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii. W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej. Poznań: Wyd. TIPI.

A. Szymoszyn (red. naczelna). (2019). Ethnologia Polona: Health Matters, Patients and Doctors Through the Lens of Medical Anthropology, 40: 2019.

A. Szymoszyn (red. naczelna). (2018). Ethnologia Polona: Material, Political and Postsecular Dimensions of Polish Catholicism. An Anthropological Perspective, 38: 2017.

A. Szymoszyn (red. naczelna). (2017). Ethnologia Polona: Himalayan and Tibetan Identities in Contemporary Perspective, 37: 2016.

A. Szymoszyn (red. naczelna). (2016). Ethnologia Polona: Invisible Boundries: Studies on Ethnic Issues, 36: 2015.

 

Tłumaczenia książek:

Robinson M. (2002). Miejsca święte, szlaki pątnicze. Antologia pielgrzymowania. Tłumaczenie z angielskiego na polski oraz redakcja naukowa przypisów: A. Urbańska, A. Wichłacz. Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Anna Szymoszyn - kierownik grantu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” dla czasopisma Ethnologia Polona, nr projektu 423836 na lata 2019-2020, kwota dofinansowania: 101 587 PLN.

Anglojęzyczny rocznik naukowy Ethnologia Polona ukazuje się od 1975, publikując artykuły z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, metodologii badań tych dyscyplin, ich pogranicza z innymi dziedzinami humanistyczno-społecznymi. W pracy redakcyjnej stosuje się zasady etyki zgodne z COPE, artykuły przechodzą przez proces podwójnej ślepej recenzji, dołączane są identyfikatory ORCID. Głównym celem wnioskowanego projektu jest zwiększenie poziomu naukowego czasopisma, by stało się pożądanym miejscem publikacji dla czołowych antropologów na świecie. Drugim ważnym celem jest indeksowanie czasopisma w międzynarodowych bazach naukowych o największym zasięgu. Trzecim celem jest zwiększenie cytowalności czasopisma. Cele będą osiągane poprzez: 1/ zmianę praktyki wydawniczej w oparciu o zaimplementowanie systemu Open Journal System, 2/ wprowadzenie cyfrowych identyfikatorów DOI, 3/ stworzenie profesjonalnej, dwujęzycznej, wersji on-line czasopisma z identyfikacją wizualną, spójną z wersją drukowaną, 4/ upowszechnienie informacji o czasopiśmie (rejestracja w bazach indeksujących, pozycjonowanie nazwy i strony internetowej), 5/ wprowadzenie licencjonowanego programu antyplagiatowego, 6/ podnoszenie kompetencji członków redakcji: kursy i konsultacje, 7/ poszerzenie tematyki o zagadnienia ogólnoświatowe oraz zwiększenie liczby autorów, recenzentów i członków rady redakcyjnej o naukowców zagranicznych.

 

Wybrane ukończone projekty:

03.2015–05.2018 – wykonawca w grancie NCN nr 2014/13/B/HS3/04927 pt. „Polacy sukcesu – między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej” (instytucja realizująca: IAE PAN; kierownik: prof. dr hab. A. Posern-Zieliński).

Celem projektu było poznanie mechanizmów i okoliczności osiągania sukcesu w warunkach migracji w środowisku Polaków zamieszkałych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Anglii, Irlandii, Szwecji, Norwegii i Niemczech). „Polacy sukcesu” nie byli dotychczas obiektem pogłębionych badań migracyjnych. Dlatego dążeniem autorów projektu było:

a/ przeanalizowanie sposobów osiągania „sukcesu”. Strategie migrantów zależne są od: momentu migracji, czynników wypychających i przyciągających, kapitału społeczno-kulturowego oraz sieci powiązań (w kraju pochodzenia i przyjmującym). Sukces coraz częściej osiągany jest w oderwaniu od środowiska polonijnego, w tzw. społeczności rozproszonej. Kategoria sukcesu ujęta została nie tylko w wymiarach ekonomicznych, ale przede wszystkim społecznych i kulturowych, uznając za ludzi sukcesu tych, którzy sami tak się postrzegają (podejście emic), jak i tych, którzy za takich są uważani (podejście etic).

b/ określenie czynników sprzyjających osiąganiu sukcesu poza krajem macierzystym. Do najważniejszych z nich należą: stabilizacja zawodowa, materialna, rodzinna i ich związek z procesami adaptacji i integracji w kraju osiedlenia.

c/ rozpoznanie transnarodowego kontekstu „migrantów sukcesu” w odniesieniu do kompetencji kulturowych nabywanych za granicą. Wielu Polaków osiąga sukces dzięki płynnemu funkcjonowaniu w dwóch (lub więcej) krajach. Kontekst interkulturowy wzmacnia poczucie odniesionego sukcesu, a z drugiej strony, pomyślne strategie adaptacyjne wpływają na rozwój transnarodowego stylu życia.

Efektem końcowym monografia i kilka artykułów oraz pokaźne archiwum materiałów z etnograficznych badań terenowych.

05.2007–12.2011 – kierownik grantu MNiSW nr 1232/H03/2007/32, pt. „Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim” (instytucja realizująca: IAE PAN).

W latach 2007-2008 siedmiu wykonawców przeprowadziło przygotowane przez kierownika grantu etnologiczne badania terenowe w Indiach, Nepalu i Tybecie. Zebrano bogaty materiał terenowy, przeprowadzono ok. 130 wywiadów kwestionariuszowych, wykonano dokumentację fotograficzną (ok. 1300 zdjęć) i audio-wizualną (ok. 5 h nagrania filmowego), sporządzono ok. 350 stron raportów, sprawozdań i opisów zdjęć. Badania odbywały się w następujących regionach:

- na trasie indyjskiej narodowej pielgrzymki Yatra do Góry Kailas i Jeziora Manasarowar (Uttaranchal, Indie), wśród pielgrzymów i organizatorów pielgrzymek w Delhi i Gujarath, a także w Nepalu i Tybecie.

- z pielgrzymami i organizatorami pielgrzymki Kinner Kailash (Kinnaur, Himachal Pradesh), a także na pograniczu indyjsko – chińskim (Spiti, Himachal Pradesh).

- wśród mieszkańców, przewodników, mnichów, trekkerów i turystów nepalskich, w himalajskim regionie Dolpo, przez który wiodą szlaki handlowo-pielgrzymkowe do Prowincji Ngari w Tybecie, gdzie znajduje się G. Kailas i Jezioro Manasarovar.

Materiał z badań został opracowany przez kierownika grantu.

Efektem końcowym grantu jest kilka artykułów, wystaw oraz monografia pod roboczym tytułem „Kulturowe konteksty Góry Kailas”, podtytuł „Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim”. Integralną częścią monografii jest katalog multimedialny, którego łączna pojemność wynosi 26,2 GB. Zawiera on 3311 plików poszeregowanych w 131 folderach tematycznych. Katalog posiada kilka celów: edukacyjny dla zainteresowanych studentów i czytelników; uzupełniający – prezentujący materiały etnograficzne, omówione w monografii oraz te, które z przyczyn objętościowych nie weszły do treści książki; obrazujący zagadnienia, ilustrujący badania i problem. Zawiera zdjęcia z badań, filmy, przykłady nagranych wywiadów i druków zebranych podczas badań etnologicznych, fragmenty stron internetowych ilustrujących zagadnienie globalizacji i desakralizacji ikony G. Kailas, przykłady stron internetowych społeczności związanych z tą górą zarówno w Azji, jak i na Zachodzie; ponadto dokumentuje upowszechnianie wiedzy.

Przygotowana monografia prezentuje fenomen kulturowy, jakim jest we współczesnym świecie kult Góry Kailas i leżącego opodal niej Jeziora Manasarovar, na terenie Prownicji Ngari w Tybetańskim Regionie Autonomicznym ChRL, niedaleko przebiegającej w Himalajach granicy państwowej. Odwołuje się do historii tego obszaru oraz zagadnień z zakresu etnologii religii w celu nakreślenia szerszego kontekstu kulturowego. Monografia dotyczy zjawisk kulturowych związanych z sakralizacją przestrzeni i postrzeganiem tożsamości religijno-narodowej w Tybecie i Himalajach. Koncentruje się na kulcie Góry Kailas w tradycji tybetańskiej i indyjskiej w aspekcie narodowym i religijnym oraz na współczesnym statusie góry i jej wyobrażeń w kontekście religijnym, w kulturze globalnej i masowej oraz w marketingu. Poruszane są także zagadnienia związane z sytuacją społeczno-polityczną na pograniczu chińsko-indyjsko-nepalskim otaczającym Górę Kailas. Autorka ujmuje także zagadnienie związków zachodzących między religijnymi aspektami życia i kultury a wyzwaniami, oczekiwaniami i nowymi możliwościami stawianymi przez globalizujący się świat oraz między potrzebami religijnymi a problemami społeczno-politycznymi mieszkańców regionu.

07.1998–02.1999 – kierownictwo wyprawy etnologicznej „Kailas‟98” w Tybecie i Himalajach, częściowo finansowanej przez IAE PAN, IEiAK oraz Rektora UAM; temat główny: Kult Góry Kailas i Jeziora Manasarowar wśród Tybetańczyków w Tybecie i obozach uchodźstwa w Himalajach.

W projekcie uczestniczyło (oprócz kierowniczki) 5 studentów. Celem wyprawy było zebranie materiałów do kilku tematów badawczych związanych z kultem Góry Kailas i Jeziora Manasarowar, kulturą tybetańską oraz współczesnymi przemianami w diasporze tybetańskiej osiadłej w obszarze himalajskim. Badania miały charakter sondażowy. Zostały przeprowadzone w następujących miejscach: Dharamsała w Himachal Pradesh, Leh i Choglamsar w Ladakh (stan Jammu & Kashmir, dolina Kathmandu (Nepal), rejon Kailas - Manasarovar w Ngari (TAR), okolice Lhasy i dolina Yarlung w Tsang (TAR), Darjeeling w Zachodnim Bengalu, okolice Gangtok i Rabangla (Sikkim). Zebrano znaczącą ilość materiałów, na podstawie których powstało szereg artykułów, wystawy oraz przygotowano kolejne projekty badawcze. Na zgromadzony materiał składa się ponad 100 wywiadów kwestionariuszowych, rozmowy, notatki z obserwacji, kwerendy w bibliotekach i archiwach, zdjęcia i filmy oraz materiały drukowane lokalnie i rozprowadzane w diasporze tybetańskiej.

 

Nagrody i stypendia:

2001 i 2003 – Stypendium Sorosa na Central European University w Budapeszcie.

2002 – wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską na WT UAM w roku 2002.

Styczeń – czerwiec 2008 – Stypendium Fulbrigtha na University of Virginia w Charlotesville VA, US.

2011 – nagroda Dyrektora IAE PAN za najlepszą książkę naukową roku 2010.

2014 - Brązowy Krzyż Zasługi RP.

 

Członkostwo w organizacjach:

2000-2004: członek Komisji do Badań Wschodu przy Komitecie Etnologicznym PAN.

Od 2005: członek Rady Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu NYATRI.

Od 2008: członek Fulbright Alumni Association.

Od 2012: członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL).

Od 2013: członek the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).