• Polski
 • English
 • AA+A++
Mgr Kalina Słaboszowska
Kalina Słaboszowska

Mgr Kalina Słaboszowska

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

k.slaboszowska(at)iaepan.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-3392-8476
https://uw.academia.edu/KalinaSłaboszowska

Zainteresowania badawcze:

Historiografia średniowieczna, hagiografia średniowieczna, historia Europy Środkowej, historia emocji, women's i gender studies, historia emocji, historiografia amerykańska dot. średniowiecza

 

Wybrane publikacje:

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Słaboszowska K. (2024), The King, the Nobility, and all the Others? Popular Emotions in the „Annales” of Jan Długosz, [w:] F. Lummer (red.), Emotions on the Fringes, Budapest: Trivent Publishing [w druku]
 • Słaboszowska K. (2024), Passionis animae, uczucia i afekty. Wybrane aspekty działalności ośrodków badań nad emocjami, [w:] K. Białas, K. Skwierczyński (red.), E. Buszewicz (tłum), Odon z Cluny, Occupatio, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów "Tyniec" [w druku]
 • Słaboszowska K. (2019), Elżbieta Granowska jako zła królowa. „Epistola taxans matrimonium Vladislai regis cum Elisabeth Granowska contractum”, [w:] K. Białas, K. Jóźwik, K. Słaboszowska (red.), Kobiety i władza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 32–43
 • Słaboszowska K. (2020), Matka krytyki feministycznej? Christine de Pizan i jej „O mieście kobiet”, [w:] K. Białas. K. Słaboszowska, S. Śmiechowicz (red.), Złe kobiety czy sława sława? Negatywne wizerunki kobiet na przestrzeni dziejów, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 103–114

 

Artykuły w czasopismach:

 • Słaboszowska K. (2020), Płacz i łzy w księgach X–XII „Roczników” Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 14 , s. 160-184
 • Słaboszowska K. (2024), Is it Possible to Die of Sadness? Emotions and Physical Health in the Annals of Jan Długosz, „Studia Historica Gedanensia” [w druku]

 

Recenzje:

 • Słaboszowska K. (2023), Rita Copeland, Emotion and the History of Rhetoric in the Middle Ages, Oxford Studies in Medieval Literature and Culture, Oxford University Press, Oxford 2021, ss. 432, „Studia Źródłoznawcze”, 61, s. 185-187
 • Słaboszowska K. (2021), Sources for the History of Emotions: A Guide, ed. Katie Barclay, Sharon Crozier-De Rosa, Peter N. Stearns, London–New York 2020, „Studia Źródłoznawcze”, t. 59, s. 213–215

 

Granty:

 • 01.2022–01.2025 – kierownik grantu Preludium 20 Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: „Emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza” (Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Stypendia:

 • 16–30.09.2021 – pobyt na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy), stypendium ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową
 • 23.01–23.04.2023 – pobyt na Uniwersytecie Harvarda (USA), stypendium ufundowane przez Fundację Kościuszkowską