• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Szkoła Doktorska Anthropos
Szkoła Doktorska Anthropos

 
 
 
 

Evelina Kachynska

 
 
Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiuje archeologię na UW. W IAiE PAN realizuje projekt „Pochodzenie wzorców bizantyńskich w architekturze murowanej Rusi Kijowskiej od końca X do początku XIII wieku”. Promotorem pracy jest dr hab. Błażej Stanisławski, prof. IAiE PAN.
 
Email: e.kachynska(at)iaepan.edu.pl

 
 
 
 

Emil Malewicz

 
 
Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. W IAiE PAN realizuje projekt pt. „Mennictwo i obieg pieniądza w zachodniej części Cesarstwa Bizantyńskiego: Italia, Sycylia i Sardynia” pod kierunkiem dr hab. Mateusza Boguckiego, prof. IAIE PAN.
 
Email: e.malewicz(at)iaepan.edu.pl

 
 
 
 

Cristina Martínez-Álvarez

 
 
Absolwentka historii i archeologii na Uniwersytecie w Grenadzie. W IAiE PAN przygotowuje dysertację pod tytułem „Islamization in kūra of Ilbīra (Al-Andalus). Comparative study on pottery production and distribution in the Early islamic period in south-east Iberian Peninsula”. Promotorami pracy są prof. dr hab. Andrzej Buko (IAiE PAN) i dr hab. Guillermo García-Contreras Ruiz (University of Granada).
 
Email: c.martinez-alvarez(at)iaepan.edu.pl

 
 
 
 

Robert Ryndziewicz

 
 
Absolwent archeologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W IAiE PAN realizuje projekt zatytuowany „Potencjał poznawczy nieinwazyjnych metod geofizycznych. Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania geofizyki archeologicznej w badaniach średniowiecznych miast”. Promotorem dysertacji jest prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski.
 
Email: r.ryndziewicz(at)iaepan.edu.pl

 
 
 
 

Zuzanna Sadowska

 
 
Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. W IAIE PAN przygotowuje doktorat pod tytułem „Narkotyki, leki i intencjonalne byty. Zmienne ontologie substancji psychoaktywnych”. Jego promotorką jest dr hab. Agnieszka Halemba, prof. IAiE PAN.
 
Email: z.sadowska(at)iaepan.edu.pl

 
 
 
 

Bartosz Tietz

 
 
Absolwent Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W IAiE PAN przygotowuje projekt pt. „Wyspa jeziorna u Słowian północno-zachodnich. Chronologia – kontekst – formy użytkowania”. Promotorem doktoratu jest dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAiE PAN.
 
Email: b.tietz(at)iaepan.edu.pl

 
 
 
 

Bogumiła Wolska

 
 
Projekt: „Interdyscyplinarne studium porównawcze zwyczajów funeralnych ludności kultury pomorskiej, przeworskiej i oksywskiej”
Promotorka: dr hab. Anita Szczepanek
 
Email: b.wolska(at)iaepan.edu.pl