• Polski
  • English
  • AA+A++
Seminarium nr 4 – Forum Archeologii Publicznej “Edukacja nieformalna” 6 grudnia 2023 r. godz. 18.00
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 4 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Edukacja nieformalna"
W ramach seminarium wystąpią
- Marcin Klebba z Muzeum Archeologicznego w Gdański
oraz
Dariusz BobakFundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Abstrakty:
Abstrakt do referatu Marcina Klebby
Muzea o profilu archeologicznym mają ten przywilej, że w całości mogą skupić się na archeologii. Niewątpliwą zaletą jest bezpośredni dostęp do zabytków i specjalistów z wielu dziedzin. Wiąże się z tym także odpowiedzialność za upublicznianie wyników badań archeologicznych, prezentowaniu znalezisk oraz uświadamianie społeczeństwu wartości dziedzictwa kulturowego.
Podczas wystąpienia przyjrzymy się przykładom działań, które odbyły się w Oddziale Spichlerz Błękitny Baranek uprzystępniających archeologię tak aby była zrozumiana przez każdego”.
Abstrakt do referatu Dariusza Bobaka
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA) działa od 2004 roku. Impulsem do jej powstania były rozpoczynające się inwestycje związane z budową autostrady A4, przebiegającej przez województwo podkarpackie. Naszym celem było, by prowadzone badania nie były działalnością stricte komercyjną, duży nacisk położyliśmy także na działalność naukową i popularyzatorska: opublikowaliśmy kilkadziesiąt monografii i współorganizowaliśmy wiele konferencji i wystaw.
W ostatnich latach FROA, w związku ze zmianami na rynku ratowniczych badań archeologicznych, rozszerzyliśmy swoją działalność w kierunku edukacji oraz popularyzacji nie tylko archeologii, ale także szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Realizujemy programy ministerialne i samorządowe, które w znaczący sposób zmieniają społeczny odbiór tego, czym jest archeologia i jaka jest jej rola w budowaniu tożsamości lokalnej.
Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 6 grudnia 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 955 4356 3011
Kod dostępu: 958341