• Polski
  • English
  • AA+A++

Seminarium nr 4 - Forum Archeologii Publicznej "Edukacja nieformalna" 6 grudnia 2023 r. godz. 18.00

coments closed
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 4 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Edukacja nieformalna"
W ramach seminarium wystąpią
- Marcin Klebba z Muzeum Archeologicznego w Gdański
oraz
Dariusz BobakFundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Abstrakty:
Abstrakt do referatu Marcina Klebby
Muzea o profilu archeologicznym mają ten przywilej, że w całości mogą skupić się na archeologii. Niewątpliwą zaletą jest bezpośredni dostęp do zabytków i specjalistów z wielu dziedzin. Wiąże się z tym także odpowiedzialność za upublicznianie wyników badań archeologicznych, prezentowaniu znalezisk oraz uświadamianie społeczeństwu wartości dziedzictwa kulturowego.
Podczas wystąpienia przyjrzymy się przykładom działań, które odbyły się w Oddziale Spichlerz Błękitny Baranek uprzystępniających archeologię tak aby była zrozumiana przez każdego”.
Abstrakt do referatu Dariusza Bobaka
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA) działa od 2004 roku. Impulsem do jej powstania były rozpoczynające się inwestycje związane z budową autostrady A4, przebiegającej przez województwo podkarpackie. Naszym celem było, by prowadzone badania nie były działalnością stricte komercyjną, duży nacisk położyliśmy także na działalność naukową i popularyzatorska: opublikowaliśmy kilkadziesiąt monografii i współorganizowaliśmy wiele konferencji i wystaw.
W ostatnich latach FROA, w związku ze zmianami na rynku ratowniczych badań archeologicznych, rozszerzyliśmy swoją działalność w kierunku edukacji oraz popularyzacji nie tylko archeologii, ale także szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Realizujemy programy ministerialne i samorządowe, które w znaczący sposób zmieniają społeczny odbiór tego, czym jest archeologia i jaka jest jej rola w budowaniu tożsamości lokalnej.
Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 6 grudnia 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 955 4356 3011
Kod dostępu: 958341

Zaproszenie na seminarium naukowe online Crossing Borders, Building Walls: Implications of the Russian Wars - 6 grudnia 2023 r.

coments closed

Serdecznie zapraszamy na seminarium online organizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego

 

 

„Crossing Borders, Building Walls: Implications of the Russian Wars”.

 

 

Seminarium odbędzie się: 6 grudnia 2023 r. w godzinach 9:00 – 10:30 CEST

[9.00-10.30 – Warszawa, Paryż; 10.00-11.30 – Tallin, Helsinki; 11.00–12.30 – Tbilisi, Erywań; 13.00-14.30 – Astana, Ałmaty; 15.00-16.30 – Ułan Bator

 

 

 

Gościem seminarium będzie Bella Delacroix Ostromooukhova, która przedstawi temat: Children book professionnals between Russia and Exile

 

 

 

Rejestracja na seminarium: Rejestracja

Seminarium nr 3 - Forum Archeologii Publicznej "Edukacja" 22 listopada 2023 r. godz. 18.00

coments closed
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 3 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Edukacja"
W ramach seminarium wystąpią
- Patryk Banasiak z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu
z referatem pod tytułem
"Archeologia wspornikiem rozwoju wspólnot lokalnych? Działalność archeologiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu"
oraz
Agnieszka Łukowska-Dziechciarz i Paweł Dziechciarz z "Archeologiczne Warsztaty"
z referatem pod tytułem
"Archeologiczne Warsztaty. Pomiędzy nauką, biznesem, rzemiosłem i misją"
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 22 listopada 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 998 4770 3699
Kod dostępu: 627904
Abstrakty wystąpień:
Archeologia wspornikiem rozwoju wspólnot lokalnych?  Działalność archeologiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu rozpoczęło swoją działalność w 2021 r. Najważniejszym celem tej instytucji jest badanie i upowszechnianie materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza i Kujaw, jak również kreowanie mechanizmów wzmacniających lokalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach. W tym celu prowadzona jest wieloaspetowa działalność oparta o różne zasoby dziedzictwa regionu, w tym o archeologiczne. W trakcie wystąpienia zaprezentowany zostanie nie tylko zakres działalności instytucji na polu upowszechniania wiedzy o archeologii regionu, ale przede wszystkim pojmowanie roli tej kategorii dóbr kultury w kształtowaniu lokalnych społeczności, wzmacniania jej odrębności kulturowej. Praktyczny aspekt działalności omówiony zostanie na przykładzie projektu edukacyjnego pt. „Poznajmy Wyszogród - poznaj i ty!”, realizowanego w ramach programu „Kooperacje-Fordon 2023”.
Archeologiczne Warsztaty. Pomiędzy nauką, biznesem, rzemiosłem i misją

Edukacja archeologiczna w praktyczny sposób realizuje wiele spośród najważniejszych założeń archeologii publicznej. Wśród licznych grup podmiotów prowadzących działania na tym polu coraz większego znaczenia nabierają zawodowi popularyzatorzy i firmy z branży edukacji nieformalnej. Jedną z nich są założone w 2018 roku przez autorów wystąpienia Archeologiczne Warsztaty. Nasze działania prowadzimy na styku nauki, biznesu i edukacji, skupiając się przede wszystkim na popularyzacji archeologii wśród dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych. Realizujemy to poprzez prowadzenie autorskich warsztatów i pokazów edukacyjnych, współpracując przy tym z licznymi instytucjami z obszarów szkolnictwa, nauki i kultury. Niezwykle istotny jest przy tym dla nas dobór właściwych metod pracy, odpowiadających potrzebom danej grupy odbiorców, oraz osobiste zaangażowanie i profesjonalizm edukatorów. Jako praktycy pragniemy przedstawić Państwu nasze rozumienie miejsca zajmowanego przez naszą firmę w edukacji archeologicznej w Polsce oraz zaprezentować charakterystykę dotychczasowej działalności Archeologicznych Warsztatów.

Seminarium nr 2 - Forum Archeologii Publicznej "Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki" 8 listopada 2023 r. godz. 18.00

coments closed

Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

zapraszają do udziału w

 

 

Seminarium nr 2 - Forum Archeologii Publicznej 

które odbędzie się pod tytułem

"Archeologia wspólnotowa"

 

 

W ramach seminarium wystąpią

- dr Katarzyna Radziwiłko

z referatem pod tytułem

"Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki"

oraz

- mgr Katarzyna Kerneder-Gubała i Goście

z referatem pod tytułem

"Popularyzacja zagadnienia eksploatacji i użytkowania krzemienia czekoladowego przez
społeczności epoki kamienia na terenie gminy Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"

prowadzenie

prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski

Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 8 listopada 2023 r., o godzinie 18.00.

Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94636163154?pwd=K0pkajZpOWhoaTZ6eEsxVTd5VCsxZz09

Identyfikator spotkania: 946 3616 3154

Kod dostępu: 108870

Abstrakty wystąpień

 

 

"Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki"

Archeologię wspólnotową, czyli community archaeology, zdefiniować można jako archeologię społeczną, partycypacyjną czy włączającą, stanowiącą element, szeroko pojętej archeologii publicznej. Jej kluczowym aspektem są ludzie i ich zaangażowanie w dziedzinę zajmującą się badaniem przeszłości i problematykę dziedzictwa archeologicznego.

Wystąpienie ma na celu przybliżenie dwóch perspektyw: teoretycznej, koncentrującej się na historii, głównych nurtach i ideach kształtujących archeologię wspólnotową oraz praktycznej, prezentującej wybrane przykłady angażowania społeczności lokalnej w projekty archeologiczne.

 

 

"Popularyzacja zagadnienia eksploatacji i użytkowania krzemienia czekoladowego przez
społeczności epoki kamienia na terenie gminy Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"

Orońsko, stanowisko 2 (AZP 91-76/66) (północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, woj.
mazowieckie) to centralna część kompleksu kopalń krzemienia czekoladowego zlokalizowanych na terenie gminy Orońsko. Stanowisko - odkryte w latach 20. XX wieku przez Stefana Krukowskiego - od 2016 roku badane jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kiedy dokonano odkrycia centralnej części kopalni krzemienia czekoladowego i od tego czasu sukcesywnie odsłaniano szereg podziemnych obiektów górniczych z niszami bocznymi wydrążonymi w skale wapiennej, datowane na okres paleolitu późnego (od ok. 12800 BP do ok. 12 000BP) oraz wczesnego Holocenu. Wśród licznych zabytków odkrytych w zasypiskach szybów górniczych, poza licznymi zabytkami krzemiennymi, znajduje się także unikatowa kolekcja narzędzi górniczych wykonanych z kości i poroża.

Badania archeologiczne w Orońsku prowadzone są w bliskiej współpracy z lokalnym
samorządem: Gminą Orońsko, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Centrum Rzeźby
Polskiej oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko, co skutkuje podejmowaniem
zarówno niezależnych, jak i wspólnych inicjatyw mających na celu popularyzację zagadnienia
eksploatacji i wykorzystywania krzemienia czekoladowego przez społeczności epoki kamienia i
wczesnej epoki brązu na terenie gminy Orońsko. W 2022 roku stanowisko Orońsko 2 (AZP 76/66-
91) zostało wpisane do Rejestru Zabytków.

Seminarium nr 1 - Forum Archeologii Publicznej "Od teorii do praktyki - podstawy archeologii publicznej" 17 października 2023 r. godz. 18.00

coments closed
Szanowni Państwo,
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 1 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Od teorii do praktyki - podstawy archeologii publicznej"
W ramach seminarium wystąpią
- dr hab. Michał Pawleta prof. UAM 
z referatem pod tytułem
"Archeologia publiczna w Polsce – stan obecny i perspektywy na przyszłość"
oraz
- dr Zbigniew Kubiatowski
z referatem pod tytułem
"Archeologia publiczna w świetle systemu administracyjno - prawnego"
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek 17 października 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 969 0969 2102
Kod dostępu: 908284
Idea seminarium
W polskim środowisku naukowym brak jest dyskusji nad sposobami promocji
archeologii (ale również szerzej całego dziedzictwa kulturowego) oraz nad jej
wykorzystaniem do rozwoju społecznego i gospodarczego. Niewielka liczba naukowców
zajmująca się badaniem tego zagadnienia sprawia, że dyskusje w tym temacie sprowadzają się
do rozmów kuluarowych, na podstawie których ciężko formułować nie tylko tezy ale nawet
hipotezy. Jest to jeden z powodów dla których archeologia w Polsce zaliczana jest do nauk
podstawowych, nie mających przełożenia na rozwój społeczny, czy gospodarczy.
Niniejsze seminarium, ma być odpowiedzią na problem braku podstaw teoretycznych,
dostosowanych do polskiej rzeczywistości, które hamują nie tylko rozwój myśli naukowej, ale
również utrudniają kreowanie w społeczeństwie potrzeb ochrony i opieki nad zabytkami, ale
również ich wykorzystania do rozwoju społecznego i gospodarczego. W jego ramach ma
zawiązać się multidyscyplinarna grupa badaczy, konserwatorów, praktyków, urzędników,
prawników i innych osób na co dzień pracujących z dziedzictwem, której celem będzie
rozwój i publikacja dyskusji w tym temacie. Pozwoli to na rozpoczęcie formowania się
polskiej myśli naukowej dotyczącej dziedzictwa kulturowego. Dostosowanej do polskich
potrzeb i realiów społecznych oraz gospodarczych.

Zaproszenie na seminarium naukowe online: Crossing Borders, Building Walls: Implications of the Russian Wars - 18 października 2023 r.

coments closed

Serdecznie zapraszamy na seminarium online organizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego

 

 

„Crossing Borders, Building Walls: Implications of the Russian Wars”.

 

 

Seminarium odbędzie się: 18 października 2023 r. w godzinach 9:00 – 10:30 CEST

[9.00-10.30 – Warszawa, Paryż; 10.00-11.30 – Tallin, Helsinki; 11.00–12.30 – Tbilisi, Erywań; 13.00-14.30 – Astana, Ałmaty; 15.00-16.30 – Ułan Bator

Gościem seminarium będzie Florian Mühlfried, który przedstawi temat: Between Hospitality and Hostility: Russian Citizens in Georgia

 

Rejestracja na seminarium: Rejestracja

 

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN - 4 październik 2023 r., godz. 11.00

coments closed
Zapraszamy Państwa na seminarium Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia, działającej w ramach Ośrodka Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, które odbędzie się w dniu
4 października br. (środa); początek o godzinie 11:00, Al. Solidarności 105, Warszawa
Podczas spotkania Dr Ben Chan (Bournemouth University, Wielka Brytania) wygłosi wykład pt. Test pits and surface scatters: Understanding the Neolithic Settlement of the Avebury Landscape.

Zaproszenie na internetowy webinar z Geneviève Zubrzycki i José Casanova

coments closed

Zaproszenie na webinar z Geneviève Zubrzycki i José Casanova

 

Ośrodku Etnologii i Antropologii Współczesności w IAE PAN wspólnie z Center for Russian, East European and Eurasian Studies and University Center for International Studies of the University of Pittsburgh and the Euroasian Knot serdecznie zapraszają na webinar, który odbędzie się w dniu 6 marca o 18.00 polskiego czasu

In 1977, Adam Michnik, editor of Gazeta Wyborcza, the influential Polish newspaper, published The Church and the Left. In it, he called for the conservative Catholic Church and the Polish dissident Left to ally against the communists. Today, the book is a testimony to how unlikely alliances can topple authoritarian governments. What allowed for such a powerful coalition to emerge? And how do we make sense of this past when Polish Catholicism poses a threat to democracy today? This interview with Geneviève Zubrzycki, University of Michigan, and José Casanova, Georgetown University, will discuss the relations between the Catholic Church and Polish civil society in communist Poland and its legacies. How did religion impact the fall of communism? And how does it influence the formation of the contemporary Central and Eastern European states?

 

Rejestracja wymagana pod linkiem: https://pitt.zoom.us/webinar/register/WN_kjg02K66TLiXQh2lUcPwwQ#/registration

 

Rozmawa odbywa się w ramach serii otwartych webinarów „Religion in (Post-)Socialist Societies”. Informacja o kolejnych webinarach znajduje się pod linkiem: https://www.ucis.pitt.edu/creees/religion-post-socialist-societies

 

Wszystkie webinary w formie podcastów będą dostępne na stronie The Euroasian Knot

 

 

 

 

 

Zaproszenie na seminarium ZAND, pod tytułem "Nie-miejsca pamięci: tereny postantropocentrycznych sojuszy w czasach po przemocy"

coments closed
Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej ZAND przy Ośrodku Etnologii i Antropologii Współczesności IAE PAN zaprasza na otwarte internetowe seminarium, które odbędzie się we wtorek 4 kwietnia 2023 roku, o godz. 17:00.
Naszym gościem będzie:
dr hab. Roma Sendyka prof. Uniwersytet Jagielloński,
która wygłosi referat:
Nie-miejsca pamięci: tereny postantropocentrycznych sojuszy w czasach po przemocy.
Problematyka seminarium:
Nie-miejsca pamięci to szczególny rodzaj przestrzeni Zagłady, definiowany przez obecność niepochowanych i nieupamiętnionych ofiar. Przeoczone, zapoznane, pozostawione bez interwencji lokalizacje wchodzą w alianse ze swoim bezpośrednim otoczeniem: ludzkim i nieludzkim. Jak można współcześnie próbować zrozumieć te złożone „asamblaże”: czy to ekologiczne muzea Zagłady? Nekro-wspólnoty? Wywrotowe podmioty polityczne? Po prostu: obiekty badań środowiskowej historii Holokaustu? Jeśli to "przestrzenie, w których gruntuje się pamięć", to jak społeczny porządek pamięci miesza się tu z przeszłością materialnych świadków: ziemi, terenu, roślinności? Prace artystów i teoretyków próbujących zrozumieć pamięć o Holokauście w czasach posthumanizmu pozwolą budować dalsze hipotezy.
Roma Sendyka - pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, współzałożycielka i kierowniczka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci, obecnie pracuje nad teorią nie‐miejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.