• Polski
  • English
  • AA+A++
Zespół Etnografii Relacyjnej

Zespół Etnografii Relacyjnej, powołany w grudniu 2020, sytuuje się w ramach projektu humanistyki antropocentrycznej, akcentującej centralną rolę człowieka jako punktu odniesienia. Jednym z zasadniczych celów Zespołu jest pogłębienie refleksji teoretycznej i metodologicznej nad relacyjnymi aspektami rzeczywistości społeczno-kulturowej, w oparciu o jakościowe badania etnograficzne. Zainteresowania członków Zespołu oscylują wokół procesów relacyjnych zachodzących między badaczem a rozmówcą w trakcie badań etnograficznych, relacji między kompleksami pojęć i wyobrażeń, składających się na imaginarium kulturowe, relacyjności ucieleśnionej oraz doświadczaniu różnych aspektów relacyjności poprzez ciało, jak również wpływu nowych technologii na relacje społeczne. Rozwój badań nad relacyjnymi aspektami rzeczywistości posiada duży potencjał poznawczy w kontekście rozwoju refleksji antropologicznej i otwiera możliwość szerokiej współpracy interdyscyplinarnej.

 

Członkowie Zespołu:
Dominika Czarnecka (koordynator ZER w 2021 roku)
Dagnosław Demski
Katarzyna Kość-Ryżko
Oyungerel Tangad
Alicja Soćko-Mucha

 

Sposób działania
Podstawowym forum wymiany myśli członków ZER są regularne seminaria wewnętrzne. Zasadniczym celem dyskusji prowadzonych podczas spotkań jest merytoryczne, organizacyjne i praktyczne wsparcieczłonków Zespołu w podejmowanych przez nich działaniach naukowych, a także rozwój wspólnych inicjatyw badawczych, dotyczących relacyjnych aspektów rzeczywistości. Główne wysiłki ZER skupiają się wokół inicjowania i realizowania krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz działalności publikacyjnej, a także nawiązywania i poszerzania współpracy z przedstawicielami innych Ośrodków i instytucji naukowych.

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z ZER, prosimy o kontakt z koordynatorem Zespołu: dr Dominika Czarnecka, d.czarnecka@hotmail.com

 

Najnowsze publikacje książkowe członków ZER:
Alicja Soćko-Mucha. 2020.Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna. Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN, seria: Biblioteka Etnografii Polskiej nr 61.
Katarzyna Kość-Ryżko. 2021. Uchodźczynie–kobiety, matki, banitki. Rola kultury pochodzenia w samopostrzeganiu i akulturacji migrantek przymusowych. Warszawa: Elipsa.
Dagnosław Demski, Dominika Czarnecka eds. 2021. Staged Otherness. Ethnographic Shows in Central and Eastern Europe, 1850–1939. Budapest and New York: CEU Press (forthcoming).
Zuzanna Bogumił, Yuliya Yurchuk eds. 2021. Memory and Religion from a Postsecular Perspective. London and New York: Routledge (forthcoming).
Dominika Czarnecka. 2021. “Monuments in Gratitude” to the Red Army in Communist and Post-Communist Poland. Budapest: L’Harmattan (forthcoming).